วิตามิน (2)

Vitamin B3 (Niacin)

Recommended Dietary Allowance (RDA) for Adults
Life stage
ชาย
หญิง
ตั้งครรภ์
ให้นมบุตร
อายุมากกว่า19 16 mg/day 14 mg/day    
อื่นๆ     18 mg/day 17 mg/day

;

 • หน้าที่ มีส่วนร่วมในการเผาผลาญ คาร์โบไฮเดรต์ ไขมัน โปรตีน เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร และการผลิตฮอร์โมนทางเพศ รวมทั้งผิวหนัง
 • ช่วยลดไขมัน LDL,Triglyceride และเพิ่ม HDL
 • ป้องกันโรคหลอดเลือดแข็ง

สาเหตุของการขาดวิตามิน

 • สาเหตุเนื่องจากอาหารที่รับประทานขาดวิตามิน เช่นแป้งข้าวโพดของชาวอินเดีย หรืออาหารบางประเภทที่มีความไม่สมดุลของสารอาหาร
 • การขาดวิตามินเนื่องจากโรค เช่น ท้องร่วงเรื้อรัง ตับแข็ง โรคติดสุรา

อาการของผู้ที่ขาดวิตามิน
อาการโรคจะมีอาการทางผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาท
อาการทางผิวหนัง
อาการทางผิวหนังมักจะเป็นทั้งสองข้าง แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ

 • ในระยะเฉียบพลัน ผื่นจะมีลักษณะเป็นถุงน้ำ ตกสะเก็ด ผิวลอก มักจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ผื่นที่เกิดมักจะเกิดบริเวณที่สัมผัสแสงแดด
 • ผื่นบริเวณข้อพับ มักจะเป็นเฉียบพลันบริเวณข้อพับ ผิวแดง ผิวลอก มักจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย
 • ในรายที่เป็นเรื้อรังผิวจะหนา Chronic hypertrophy เป็นร่อง และผิวจะมีสีเข้มขึ้น
 • ในรายที่เป็นเรื้อรังผิวจะมีสะเก็ดเป็นบริเวณกว้าง
 • ผิวหนังบริเวณปาก หรือช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ ลิ้นและเยื่อบุในปาก จะมีอาการอักเสบ แดง หากอาการเป็นมากจะมีอาการเจ็บคอ น้ำลายไหล ลิ้นบวม หากเป็นมากจะมีแผลใต้ลิ้น และกระพุ้งแก้ม

อาการทางระบบทางเดินอาหาร

 • อาการแรกๆจะมีอาการแสบร้อนคอ ท้องอืดแน่นท้อง คลื่นไส้อาเจียน และอาจจะถ่ายอุจาระมีเลือดออก

อาการทางระบบประสาท
อาการทางระบบประสาทประกอบไปด้วย

 • เป็นโรคจิตเภท ความจำเลอะเลือน สับสน ซึมเศร้า วุ่นวาย โกหกตอแหละ
 • มีความพิการทางสมองทำให้ผู้ป่วยซึม มือเกร็ง

การรักษา

 • ห้ามรับประทานวิตามินี้หากท่านเป็นโรคตับหรือกระเพาะอาหาร
 • หากทานเป็นโรคเบาหวาน เก๊าต์ โรคตับ ต้อหิน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานวิตามิน
 • แหล่งอาหาร มีมากในอาหารหลายประเภท เช่น เครื่องใน เนื้อสัตว์ ธัญพืช ไข่ นม ปลา พืชใบเขียว 
 • ผลข้างเคียง ปริมาณ 50 มิลิกรัมก็อาจจะทำให้เกิดหน้าร้อน คันตามตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หากรับประทานมากกว่า 2000 มิลิกรัมอาจจะทำให้เกิดตับอักเสบ น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

Vitamin B5 (Pantothenic acid) 

 • หน้าที่ มีส่วนสำคัญในการสร้างฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต และภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการสลายพลังงานจากอาหาร
 • อาการขาดวิตามิน พบมากในอาหารหลายชนิด จะพบขาดอาหารในผู้ป่วยที่ขาดอาหารอย่างรุนแรง ผู้ที่ขาดจะมีอาการ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย
 • แหล่งอาหาร พบมากในเนื้อสัตว์ เครื่องใน ผักไข่ และนม

Vitamin B6 (Pyridoxine)
หน้าที่หรือประโยชน์ของวิตามินบี 6

 1. วิตามิน บีจะทำงานร่วมกับ enzyme ในร่างกาย 100 กว่าชนิดในการสันดาปโปรตีน
 2. วิตามินบี6จะช่วยสร้าง hemoglobin และยังทำให้ hemoglobin นำออกซิเจนได้เพิ่มขึ้น หากขาดวิตามิน บีจะทำให้เป็นโรคโลหิตจางเหมือนคนขาดธาตุเหล็ก
 3. วิตามินบี6จะมีส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น ทำใหร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น
 4. วิตามิน บี6จะทำให้น้ำตาลในเลือดคงที่ เมื่อร่างกายเราขาดน้ำตาล วิตามินบี6จะช่วยละลายน้ำตาลที่สะสมในตับและสารอาหารอื่นเปลี่ยนเป็นน้ำตาล

แหล่งอาหารที่มีวิตามิน บี6
 

 Food  
Milligrams
 
%DV*
Ready-to-eat cereal, 100% fortified, 3/4 c 2.00 100
Potato, Baked, flesh and skin, 1 medium 0.70 35
Banana, raw, 1 medium 0.68 34
Garbanzo beans, canned, 1/2 c 0.57 30
Chicken breast, meat only, cooked, 1/2 breast 0.52 25
Ready-to-eat cereal, 25% fortified, 3/4 c 0.50 25
Oatmeal, instant, fortified, 1 packet 0.42 20
Pork loin, lean only, cooked, 3 oz 0.42 20
Roast beef, eye of round, lean only, cooked, 3 oz 0.32 15
Trout, rainbow, cooked, 3 oz 0.29 15
Sunflower seeds, kernels, dry roasted, 1 oz 0.23 10
Spinach, frozen, cooked, 1/2 c 0.14 8
Tomato juice, canned, 6 oz 0.20 10
Avocado, raw, sliced, 1/2 cup 0.20 10
Salmon, Sockeye, cooked, 3 oz 0.19 10
Tuna, canned in water, drained solids, 3 oz 0.18 10
Wheat bran, crude or unprocessed, 1/4 c 0.18 10
Peanut butter, smooth, 2 Tbs. 0.15 8
Walnuts, English/Persian, 1 oz 0.15 8
Soybeans, green, boiled, drained, 1/2 c 0.05 2
Lima beans, frozen, cooked, drained, 1/2 c 0.10 6
* DV = Daily Value. DVs are reference numbers based on the Recommended Dietary Allowance (RDA). They were developed to help consumers determine if a food contains a lot or a little of a specific nutrient. The DV for vitamin B6 is 2.0 milligrams (mg). The percent DV (%DV) listed on the nutrition facts panel of food labels tells you what percentage of the DV is provided in one serving. Percent DVs are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. Foods that provide lower percentages of the DV also contribute to a healthful diet.

 
คนเราต้องการวิตามินบี6วันละเท่าใด
 

ช่วงอายุ  ชาย  หญิง  คนตั้งครรภ์  คนให้นม
อายุ 19-50 1.3 mg 1.3 mg    
อายุ 51+ 1.7 mg 1.5 mg    
ทุกอายุ     1.9 mg 2.0 mg

ใครต้องการวิตามินบี6เพิ่มขึ้น
อาการขาดวิตามิน ไม่ค่อยพบเนื่องจากพบมากในอาหารทั่วไป จะพบมากในผู้ที่รับประทานยาปฏิชีวนะ ยากันชัก ยาคุมกำเนิด แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนม อาการที่พบจะมีอ่อนเพลีย ผิวหนังและปากมีผื่น ลิ้นอักเสบรวมทั้งโลหิตจาง กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการขาดวิตามินบี6ได้แก่

 • คนที่ได้รับอาหารไม่ได้คุณภาพเป็นเวลานาน
 • คนสูงอายุ
 • เด็กที่รับประทานยาขยายหลอดลมคือ theophyllin
 • ท้องร่วงเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง
 • ผู้ที่รับคุมกำเนิด
 • ยาที่เรารับประทาน isonicotinic acid hydrazide, cycloserine, hydralazine, penicillamine
 • ผู้ที่มีการใช้มากเช่น การติดเชื้อเรื้อรัง การอักเสบเรื้อรัง เบาหวาน คอพอกเป็นพิษ

ขนาดที่ใช้รักษา

 • สำหรับผู้ใหญ่ให้ขนาดวันละ 50-100 มิลิกรัม

อาการของผู้ที่ขาดวิตามินบี6
ผู้ป่วยที่ขาดวิตามินบี6จะมีผื่นตามผิวหนังที่เรียกว่า seborrheic dermatosis, ปากอักเสบ glossitis, ปากนกกระจอก cheilosis ,ปลายประสาทอักเสบ เม็ดเลือดขาวต่ำ
วิตามินและสุขภาพ
ระบบประสาท
ในการสร้างสาร neurotransmitters (ซึ่งเป็นสารที่สำหรับถ่ายทอดคำสั่ง)ต้องใช้วิตามิน6 เช่น serotonin และ dopamine นักวิจัยพบว่าโรค ลมชัก seizures, เจ็บปวดเรื้อรัง chronic pain, ซึมเศร้า depression, ปวดศีรษะ headache, และParkinson’s disease จะมีระดับวิตามินบี6ต่ำ แต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าการให้วิตามินบี6จะทำให้โรคดีขึ้น
เส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ carpal tunnel syndrome
สมัยก่อนเชื่อกันว่าการให้วิตามินบี6ขนาดสูงอาจจะทำให้อาการของโรคดีขึ้น แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้หาย และต้องระวังว่าจะได้รับวิตามินเกินขนาด
วิตามินบี6กับภาวะก่อนมีประจำเดือน premenstrual syndrome

สมัยก่อนให้วิตามินบี6ในขนาดสูงเพื่อใช้รักษา แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าได้ผลดี นอกจากนั้นยังพบว่าเกิดปลายประสาทอักเสบจากการได้วิตามินบี6เกินขนาด
วิตามินบี6กับโรคหัวใจ
การขาดวิตามินบี 6 12 และกรดโฟลิกจะทำให้ระดับ homocysteine สูงซึ่งหากสูงมากจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าการให้วิตามินดังกล่าวเพื่อลดระดับ homocysteine จะป้องกันโรคหัวใจได้
ผลเสียของการได้วิตามินบี6 มากเกินไป
มีรายงานว่าการได้รับวิตามินบี 6 มากไปจะทำให้เกิดปลายประสาทอักเสบเกิดอาการเสียการทรงตัวส่วนอาการชาตามปลายมือปลายเท้าพบได้น้อย เมื่อหยุดวิตามินอาการจะกลับสู่ปกติ
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 
หน้าที่ ทำงานร่วมกับ folic acid ในการสร้างสารพันธุกรรมรวมทั้งการสร้างเม็ดเลือดแดง

 • อาการขาดวิตามิน จะมีอาการอ่อนเพลีย กระสับกระส่าย เจ็บคอและลิ้น ชาตามมือและเท้า วิตามินตัวนี้ถูกสังเคราะห์โดยเชื้อบักเตรีในลำไส้ ดังนั้นผู้ที่กินเจ หรือได้รับยาปฏิชีวนะบ่อย ควรได้รับวิตามินเสริม
 • ผู้ป่วยบางรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรดสมองฝ่อ หรือ Alzheimer เมื่อได้รับวิตามิน B12 จะทำให้อาการดีขึ้น
 • แหล่งอาหาร มาจากเนื้อสัตว์ เครื่องใน ไข่ ปลา เนย
Advertisements

2 Responses

 1. carpal tunnel

  Try to avoid heavy use of your hand for up to 3 months. A positive slope of a keyboard often causes excessive wrist extension and thus an increased pressure within the carpal tunnel

 2. ONLINE – DRUGSTORE!
  PRICES of ALL MEDICINES!

  FIND THAT NECESSARY…
  VIAGRA, CIALIS, PHENTERMINE, SOMA… and other pills!

  Welcome please: pills-prices.blogspot.com

  NEW INFORMATION ABOUT PAYDAY LOANS!

  Welcome please: payday-d-loans.blogspot.com

  GOOD LUCK!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: