ต้านเบาหวานด้วยแคลเซียม

การรับประทานแคลเซียมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั้น นอกจากจะช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรง ป้องกันโรค กระดูกพรุนแล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบเพิ่มเติมอีกว่า การรับประทานแคลเซียม ร่วมกับ วิตามิน ดี เป็นประจำ มีผลป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ New England Medical Center ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการเก็บข้อมูลจากผู้หญิงจำนวน 83,779 คน เป็นระยะเวลา ต่อเนื่อง 20 ปี พบว่า ผู้หญิงที่รับประทานแคลเซียม 1,200 มิลลิกรัม และ วิตามิน ดี 800 IU ต่อวัน มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลดลงถึง 33% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่รับประทาน แคลเซียมน้อยกว่า 1,200 มิลลิกรัม และ วิตามิน ดี น้อยกว่า 800 IU ต่อวัน ในขณะเดียวกันยังค้นพบ ความจริงอีกว่า 75% ของผู้หญิงที่ถูกเก็บข้อมูล ควรมีการได้รับแคลเซียมเพิ่มเติม และ 97% ของผู้หญิง ทั้งหมด มีการรับประทานวิตามิน ดี น้อยเกินไป ดังนั้น ใครที่ต้องการมีกระดูกที่แข็งแรง และห่างไกลจาก โรคเบาหวาน ควรได้รับแคลเซียมเสริมอย่างน้อย 800 มิลลิกรัม ร่วมกับวิตามิน ดี 400 IU ต่อวัน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : http://www.livewellguide.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: