สูตรดูแลรักษาหน้าใสด้วยสมุนไพร

สูตรผสมจากพืชผัก (ว่านหางจระเข้)

สูตรผสม »
ว่านหางจระเข้ 2 ใบสาหร่ายทะเล(พอสมควร)

วิธีผสม »
นำว่านหางจระเข้มาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเอาเฉพาะวุ้นใสๆข้างในจากนั้นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับสาหร่ายทะเลที่แช่น้ำจนนิ่มและหมดสิ่งสกปรกจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้

สูตรผสมจากพืชผัก (แตงกวา)

สูตรผสม »
แตงกวา 2-3 ผลนมสด 1/2 ถ้วย

วิธีผสม »
นำแตงกวามาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับนมสดจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้

สูตรผสมจากพืชผัก (มะขามเปียก)

สูตรผสม »
มะขามเปียก 1 ก้อนดินสอพอง (2-3 เม็ด)

วิธีผสม »
นำมะขามเปียกและดินสอพองมาขยี้รวมจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอนโดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยสูตรผสมนี้เป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป สามารถนำมาขัดพอกผิวหลังจากอาบน้ำทุกครั้งและทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดและไม่ต้องฟอกสบู่ตามก็ได้ทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือนจะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้

สูตรผสมจากพืชผัก (ขี้เหล็ก)

สูตรผสม »
ยอดขี้เหล็ก 1/2 ถ้วยน้ำผึ้งแท้ 1/2 ถ้วยยอดมะขาม 1/2 ถ้วย

วิธีผสม »
นำยอดขี้เหล็กและยอดมะขามมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับน้ำผึ้งแท้จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง จนสามารถสังเกตได้

สูตรผสมจากพืชผัก (ขมิ้นสด)

สูตรผสม »
ขมิ้นสด (เล็กน้อย)ดินสอพอง 2-3 เม็ดมะนาว 1 ผล

วิธีผสม »
นำขมิ้นสดมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่นรวมกับดินสอพองและมะนาว จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วย ทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือนจะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้มะนาวจะทำให้ผิวนวลเนียนขึ้นสามารถสัมผัสได้ และเมื่อผสมรวมกันกับผักแว่นก็จะยิ่งทำให้ผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สูตรผสมจากพืชผัก (ใบบัวบก)

สูตรผสม »
ใบบัวบก 1 กำมือน้ำสะอาด(เล็กน้อย)

วิธีผสม »
นำใบบัวบกมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับน้ำสะอาดจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอนโดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้

สูตรผสมจากพืชผัก (ใบเตย)

สูตรผสม »
ใบเตย 3 ใบน้ำสะอาด(เล็กน้อย)

วิธีผสม »
นำใบเตยมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับน้ำสะอาดจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอนโดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้

สูตรผสมจากพืชผัก (บวบหอม)
สูตรผสม »
บวบหอม 1 ผลน้ำผึ้งแท้ 1/2 ถ้วย
วิธีผสม »
นำบวบหอมมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่นรวมกับน้ำผึ้งแท้ จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง จนสามารถสังเกตได้สมัยก่อนนิยมนำบวบหอมมาฝานเป็นชิ้นบางๆ และวางแปะให้ทั่วใบหน้าหลับตาทิ้งไว้สักพักก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ก็ได้ผลเช่นกันและจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากได้ผสมกับน้ำผึ้งแท้

สูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และถั่วเหลืองซีก

สูตรผสม »
ถั่วเหลืองซีก 1/4 ถ้วยไข่ไก่ 1/2 ฟองนมสด 2 ช้อนโต๊ะดินสอพอง 2 เม็ด

วิธีผสม »
นำถั่วเหลืองมาแช่น้ำให้นิ่มจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดปั่นรวมกับไข่ไก่นมสดและดินสอพองจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดแล้ว โดยพอกก่อนเข้านอนพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะทำให้หน้าดูสดใส และมีน้ำมีนวลขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพียงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเท่านั้น ในเวลาไม่ถึงเดือน ก็จะเห็นผลอย่างชัดเจน

สูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และแตงไทยสุก

สูตรผสม »
แตงไทยสุก 1/2 ถ้วยนมสด(พอควร)ไข่ไก่ 1/2 ฟอง

วิธีผสม »
นำแตงไทยสุกมาปั่นรวมกับไข่ไก่และนมสด จนละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดทำก่อนเข้านอนประมาณ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื่นนวลเนียนและมีกลิ่นหอมธรรมชาติจากแตงไทย ให้ทำเป็นประจำอย่าให้ขาดโดยอาจจะทำเพียง 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ ผิวหน้าที่ได้รับการบำรุงจากแตงไทยที่มีสารอาหารมากมายประกอบกับความเย็นของผลไม้ชนิดนี้จะทำให้หน้าตาสดชื่นทันทีหลังจากทำเสร็จและนมสดกับไข่ไก่จะช่วยทำให้หน้าดูดีขึ้นอย่างแน่นอน

สูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และมันฝรั่ง

สูตรผสม »
มันฝรั่งหั่น 1 หัวแครอท 1 ช้อนโต๊ะนมสด 1 ถ้วย

วิธีผสม »
นำมันฝรั่งและแครอทมาล้างน้ำให้สะอาด และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับไข่ไก่ และนมสดจนละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดทำก่อนเข้านอน ประมาณ 15-20 นาทีแล้ว จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื่นนวลเนียน และสดใสอีกด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

สูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และมะลิ

สูตรผสม »
ดอกมะลิตูมหรือบาน 1/4 ถ้วยไข่ไก่ 1/2 ฟองนมสด 1 ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งแท้ 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีผสม »
นำดอกมะลิมาล้างให้สะอาดปั่นรวมกับกับไข่ไก่ นมสดและน้ำผึ้งแท้จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดทำก่อนเข้านอนประมาณ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื่นนวลเนียน มีกลิ่นหอมธรรมชาติจากดอกมะลิ และสดใสอีกด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้

สูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และเร่ว

สูตรผสม »
เร่ว 1 ใบไข่ไก่ 1/2 ฟองนมสด 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งแท้ 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีผสม »
เร่วเป็นสมุนไพรที่มีเฉพาะแถบจันทบุรี ตราด ระยองและทางตะวันออก มีสรรพคุณแก้โรคท้องอืด ท้องเฟ้อ บางทีก็นำมาปรุงในน้ำซุปนำใบเร่ว (ใบยาวและใหญ่) มาปั่นรวมกับส่วนผสม จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ครีมข้นละเหนียว ใช้สำหรับนำมาพอกที่หน้าที่สะอาดแล้ว ก่อนเข้านอนพอกทิ้งไว้ ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งและภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และขี้เหล็ก

สูตรผสม »
ใบและยอดขี้เหล็ก 1 ถ้วยไข่ไก่ 1 ฟองนมสด(พอสมควร)

วิธีผสม »
ให้นำใบและยอดขี้เหล็กมาล้างน้ำให้สะอาดและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่นรวมกับไข่ไก่ และนมสดจนละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดทำก่อนเข้านอนประมาณ 15-20 นาทีแล้ว จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื่นนวลเนียน และสดใสอีกด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือนจะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และแอปเปิ้ล

สูตรผสม »
แอปเปิ้ลหั่น 1/2 ถ้วยไข่ไก่ 1/2ฟองนมสด 1-2 ช้อนโต๊ะ

วิธีผสม »
นำแอปเปิ้ลมาปั่นรวมกับไข่ไก่และนมสดจนละเอียดผสมเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอนโดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะรู้สึกผิวชุ่มชื่นนวลเนียน และมีกลิ่นหอมธรรมชาติอีกด้ว

Advertisements

6 Responses

 1. สมุนไพรดูแลใบหน้า แม่ชีหน่อยจันทบุรี แก้ปัญหาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ หน้าไม่เรียบ หน้ามัน แผลเป็น หน้าดำ แพ้เครื่องสำอาง แก้ปัญหาได้ด้วยสมุนไพรแม่ชีหน่อย จันทบุรี ปราศจากสารปรอท หน้าสาว สวยสดใส แบบมีระบบ ด้วยวิธีธรรมชาติ กว่า 20 ปี ที่ทำให้หลายคนพอใจ

  สนใจสมุนไพรแม่ชีหน่อย จันทบุรี ติดต่อ 0819077108

 2. Vincent Products ผลิตให้โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และคลินิครักษาผิวที่มีชื่อเสียงโดยเภสัชกร ปราศจากสารต้องห้าม 7 Days Lift & Bright Cream เป็นครีมสูตรพิเศาที่ช่วยปรับสภาพผิวใฟ้มีความยือหยุ่น ลดิ้วรอย และขาวเนียนใสอย่างเป็นธรรมชาตภายใน 7 วัน ได้ผลอย่างชัดเจนและรวดเร็ว อ่อนโยนแม้ผิวที่บอบบาง
  ท่านที่สนใจทั้งซื้อไปใช้เองหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย โทร 084-9108901

 3. H 2 YOU ดิบคัดพิเศษการพัฒนาสูตรได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ เน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิด เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นในการใช้ผลิตภัณฑ์ และผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจค่ะ ******

  สนใจผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร :084-0411050 หรือ Shoph2@hotmail.com

 4. มีครมสมุนไพรหน้าขาว มีอย. สนใจ ติดต่อ0817991337 คุณขวัญ

 5. มีครีมสมุนไพรผลิตจากหัวไซเท้า มีอย. สนใจติดต่อขัวญ 0817991337

 6. First off I want to say excellent blog! I had a quick
  question that I’d like to ask if you do not mind. I was curious to find out how
  you center yourself and clear your mind before writing.
  I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my
  thoughts out there. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure
  out how to begin. Any suggestions or hints? Many thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: