ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์: ของขวัญปีใหม่ : ปรัชญาและวิธีคิด การบริหาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถึงแม้จะมีข่าวร้ายในช่วงปีใหม่ แต่ก็มีข่าวดีเช่นกันคือ ผมได้ไปอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่แด่ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึ่งเป็นบุคคลที่ผมเคารพรักอยู่เสมอ เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษา ความรัก และกำลังใจผมอยู่ตลอดเวลา
 

ในวันนั้นนอกจากจะคุยกันเรื่อง HR ทั่วไปแล้ว คุณพารณยังมอบข้อความสั้น ๆ เรื่องปรัชญาการบริหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการรวบรวมพระบรมราโชวาทในหลายวาระ โดยท่านองคมนตรีเกษม วัฒนชัย เป็นผู้รวบรวม สรุป มอบให้คุณพารณ ผมได้อ่านแล้ว อยากจะแบ่งปัน (Share) ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่า นอกจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราเข้าใจแล้ว ยังมีเรื่องปรัชญาการบริหารของพระองค์ท่าน ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
วิธีการคิด 4 แนว ก่อนที่จะเริ่มทำงานใดๆ ให้คิดถึงสิ่งต่อไปนี้
1) ทำอะไร
2) ทำอย่างไร
3) ทำเพื่อใคร
4) ทำแล้วได้อะไร
6 หลักการในการทำงาน
1) คิด Macro ทำ Micro
2) ทำเป็นขั้นเป็นตอน
3) ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
4) ทำอะไรให้นึกถึงภูมิสังคมของที่นั้นๆ
5) การสื่อความ การประสานงาน และการบูรณาการ (Communication, Coordination, Integration)
6) ทำอะไรต้องมีผู้เป็นเจ้าของ
รู้ – รัก – สามัคคี
รู้ คือ จะทำอะไรต้องไปศึกษาให้รู้จริง
รัก คือ จะทำอะไรต้องสร้างฉันทะกับสิ่งนั้นๆ
สามัคคี คือ ทำอะไรก็ให้ทำเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจกันทำให้มีประสิทธิภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถเรื่องการบริหารและวิธีคิดมากมาย ผมเคยกล่าวไว้ว่า ในปรัชญาการบริหารตะวันตก แต่ในที่สุดต้องใช้ปรัชญาตะวันออกมาช่วยด้วย เป็นของขวัญปีใหม่ ที่ลดความเศร้าไปได้บ้าง 

ที่มา : http://www.chiraacademy.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: