แบบทดสอบ วัดว่าคุณเป็นคนประเภทไหน (มี16แบบ) ..เจ๋งมากครับ

1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?
( I ) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
( E ) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน. สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?
( S ) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง
( N ) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
( T ) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
( F ) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?
( J ) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
( P ) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น

เรียง ๆ คำตอบเอาไว้ เดี๋ยวจะเฉลย

คำเฉลย

ISTJ – The Duty Fulfiller ” ผู้สำเร็จ ”
– มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว
– ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้
– ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
– อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
– ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก
ISTP – The Mechanic ” ช่างเครื่อง ”
– เงียบ, ชอบผจญภัยและ กีฬา
– ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง
– มองโลกในแง่ดีแต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
– ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี
ISFJ – The Nurturer ” ผู้ดูแล ”
– เงียบ, ใจดี, มีสติ
– มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
– คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง
– เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
– ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง
ISFP – The Artist ” ศิลปิน ”
– เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว
– ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ
– ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม
– เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
– ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง
INFJ – The Protector ” ผู้ป้องกัน ”
– ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง
– เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
– เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว
– เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
– ไม่ชอบการโต้แย้ง
INFP – The Idealist ” นักอุดมการณ์ ”
– เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์
– ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
– ไม่ชอบการโต้แย้ง
– ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
– มีความคิดสร้างสรรค์
INTJ – The Scientist ” นักวิทยาศาสตร์ ”
– ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร
– เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล
– ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป,ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ
– บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
INTP – The Thinker “นักคิด ”
– ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง
– ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ
– ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
– เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
– มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน
ESTP – The Doer ” ผู้กระทำ ”
– เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
– ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
– ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
– รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
– ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
– เบื่อง่าย
ESTJ – The Guardian ” ผู้พิทักษ์ ”
– มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา
– มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ, ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
– ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข
– บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง
ESFP – The Performer ” ผู้แสดง ”
– อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี
– มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
– ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด
– รักสวยรักงาม
ESFJ – The Caregiver ” นักใส่ใจ
– มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
– เก่งเรื่องคน , เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้
– ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
– รักสงบ และความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น
– อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น
ENFP – The Inspirer ” ผู้มีแรงบันดาลใจ ”
– มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น
– ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบแต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
– เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ
ENFJ – The Giver ” ผู้ให้ ”
– มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
– ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
– มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
– มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบ
ENTP – The Visionary ” ผู้มีวิสัยทัศน์
– มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง
– ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
– ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว
– ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
– บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง
ENTJ – The Executive ” ผู้บริหาร ”
– เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความรู้
– เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ,ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
– แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
– เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม

ที่มา : http://www.thaireaderclub.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: